bediiyat

[bedi:iya:t]
阿́ ç.is. 美学, 审美观; 美术

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

  • bediiyat — is., ç., esk., Ar. bedīˁiyyāt Estetik bilimi, güzel sanatlar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • estetik — is., ği, Fr. esthétique 1) Sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi, güzel duyu, bedii, bediiyat Boğaziçi nin, Sarayburnu yarımadasını, tarihî üslup ve estetiklerini korumak için çok iyi hazırlanmış… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İLM-İ BEDİ' — İlm i beyânın üç bölümünden üçüncü bölümüdür ki, bediiyat da denir. Muktezâ yı hâle uygun bir kelâmın lâfız ve mânâ bakımından daha da güzelleştirilmesinin kaidelerinden bahseder. Bu kaidelere Edebî San atlar da denir.Her şeyin güzellik… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.